• TESLA SCADA2مانیتورینگ و اسکادا

جمع آوری داده و مانیتورینگ

 • ماژول ورودی و خروجی Modbus

  توضیحات :
  پروتکل مدباس یکی از مرسوم ترین استانداردهای صنعتی است. سادگی نصب، پیکره بندی و پیاده سازی در کنار عملکرد خوب آن، این استاندارد را یکی از مطرح ترین فیلد باس های دنیا ساخته است.
  دسترسی به لایه فیزیکی بر مبنای انتقال سریال به روش Half-Duplex است. این ارتباط الکتریکی امکان تبادل اطلاعات به روش یک به یک (Point- to-Point) و یا یک به چند (Point-to-MultiPoint) را دارد.
  واسط RS485 که لایه فیزیکی این پروتکل است حداکثر طول کابل ارتباطی که البته بستگی به نرخ ارسال اطلاعات، نویز الکتریکی ناشی از محیط طول و کیفیت دارد بطور معمول 1200 متر است. با استفاده از تکرارکننده (Repeater) می توان آن را افزایش داد.


 • ماژول ورودی و خروجی CANOPEN

  توضیحات :
  در این بخش از محصولات ماژول های ورودی و خروجی متنوعی با پروتکل Canopen ارائه می گردد.
  تمامی ماژول هایک پورت ارتباطی Canopen با سرعت انتقال اطلاعات با نرخ 1Mbps یک انتخاب مناسب برای جمع آوری اطلاعات ، کنترل سیگنال در جاهایی است که فاصله بین سیگنال ها و سرعت انتقال نقش کلیدی دارد. 1