• TESLA SCADA2مانیتورینگ و اسکادا

شرکت های همکار

شرکت SENECA


تاریخچه:
شرکت SENECA بیش از 20 سال است که در ایتالیا در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات اتوماسیون فعالیت نموده و رنج وسیعی از ایزولاتورها و مبدل های سیگنال و همچنین تجهیزات متنوعی برای جمع آوری و انتقال سیگنال با استفاده از پروتکل های استاندارد صنعتی مانند Modbus ،CANOpen ،Ethernet را تولید مینماید که در بسیاری از صنایع از قبیل فولاد، سیمان، آب، نیروگاهی، غذایی و ... کاربرد داشته و راه حل های بهینه و جامعی را در زمینه اتوماسیون ارائه مینماید. این شرکت از پیشرفته ترین تجهیزات اتوماتیک در خط تولید خود استفاده نموده و تمامی استانداردهای اروپایی و آمریکایی مورد نیاز را نیز کسب نموده است.

www.seneca.it