ره آوران پویای صنعت مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

 • R-KEY-LT R-key-LT یک مبدل صنعتی با قابلیت gateway برای تبدیل پروتوکل Modbus TCP-IP به Modbus RTU/ASCII و بالعکس می باشد.
  R-KEY-LT
 • RTU-LP-STدیتالاگر کم مصرفRTU/ مجهز به مودم GSM/GPRS و I/O داخلی
  RTU-LP-ST
 • Z-LOGGER3دیتالاگر مجهز به I/O داخلی، اترنت و عملیات کنترل از راه دور (تله کنترل)
  Z-LOGGER3

 • ثبت در لیست تامین کنندگان :
            ISO9001:2008
         
   N.I.O.E&C N.I.G.C
  I.O.P.T.C N.I.P.C KALANAFT
           
     
  N.I.S.O.C I.O.O.C I.C.O.F.C  SPEC  MAPNA