• TESLA SCADA2مانیتورینگ و اسکادا

استانداردها و گواهینامه ها

شرکت ره آوران پویای صنعت موفق گردیده گواهینامه و استانداردهای بسیاری را در زمینه اتوماسیون و ابزار دقیق کسب نماید. این شرکت مفتخر است که توانسته نقش بسزایی در صنعت کشور ایفا نماید. دریافت استانداردها و گواهینامه ها متعدد ملی و بین المللی، نشان دهنده کیفیت محصولات و توجه به رضایت مشتریان است.